Teamdriver

Het vergroten van het werkgeluk met Teamdriver

Teamdriver Eindpresentatie Pim en Scherm

Als manager is het best lastig om te weten wat je team nodig heeft voor nog betere prestaties. Teambuilding is ondertussen aardig ingeburgerd, en vele teams organiseren daarnaast ook heisessies, teamscans, of proberen andere werkvormen zoals agile werken. Toch blijven dit allemaal losse methodes die teams helpen, maar zelden gecombineerd echt tot een structurele verbetering leiden.

Hieruit blijkt dat de intentie tot het gezond houden van een team er wel is, maar vele (kostbare) methodes niet opleveren waar mensen op hopen.

Een platform voor zelfredzame teams

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn organisaties gedwongen meer uit hun bestaande teams te halen. Goed functionerende, succesvolle teams leiden er immers toe dat medewerkers langer willen blijven.

Enkel een team dat van binnenuit weet wat het nodig heeft, kan samen werken aan de oplossing én, als het nodig blijkt, van buitenaf hulp vragen. Door in deze zoektocht de juiste handvatten aan te dragen, faciliteer je de zelfredzaamheid van het team. En dat is waar Teamdriver haar toegevoegde waarde biedt.

Teamdriver en Team Spirit | PAQT

De samenwerking

Teamdriver had al een platform, maar dat bleek niet geschikt om op te schalen. Daarom zochten zij een techpartner om hun platform naar het volgende niveau te tillen. An Geenen, gedragswetenschapper en Product Owner/Expert bij Teamdriver: “De aanpak was al uitgewerkt in een platform, maar er was behoefte aan verbetering, vereenvoudiging en een betere match met onze uitgangspunten. We wilden vernieuwen en zochten een partij die daarin goed samen met ons kon optrekken.”

Bij PAQT beginnen we altijd eerst met een uitgebreide analyse van de huidige situatie. We zijn daarbij ingegaan op de visie en aanpak van Teamdriver en welk probleem An Geenen en Michiel Rijneke (Directeur Teamdriver) graag wilden oplossen. Het gaat daarbij niet direct over de techniek: het idee is om eerst een scherp beeld te krijgen van het doel.

An: “Het was erg fijn te merken dat we eerst door PAQT werden uitgedaagd goed over de doelstellingen na te denken. We hebben vervolgens uitgebreid marktonderzoek gedaan, ondanks dat we de markt al goed kenden. Het gaat om een breed vraagstuk: teamsamenwerking is een heel breed, complex concept. Dankzij het onderzoek hebben we de aanpak nog beter neer kunnen zetten.”

Van filosofie tot functionaliteiten

Uiteindelijk leidt zo’n analyse tot bepaalde keuzes in de latere technische uitwerking. Autonomie en de eerder genoemde zelfredzaamheid zijn key in de methode van Teamdriver: teams zijn volledig zelf aan zet. Zo moeten gebruikers zonder extra uitleg kunnen begrijpen wat Teamdriver is en waar het voor staat. De onboarding moet zo eenvoudig mogelijk zijn, zodat teams snel zelf aan de slag kunnen. Vervolgens blijven teamleden zelf aan zet. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook doordat ze onder meer zelf nieuwe teams aan kunnen maken, bijvoorbeeld als ze een tijdelijk project opstarten, of met een subteam Teamdriver willen gebruiken.

Een manager kan bovendien ook niet zomaar kijken wat een team allemaal doet in het platform, zoals dat in traditionele systemen wellicht gebruikelijk is met beheerders. Een team bepaalt zelf wat ze willen delen met de manager en wie er toegang krijgt.

Door vanuit de bedrijfskundige visie in de filosofie van An en Michiel mee te denken, kwamen we uiteindelijk samen tot functionaliteiten waar we van te voren nog niet aan gedacht hadden.

Samen bouwen met oog voor de toekomst

Vervolgens begon het daadwerkelijk ontwikkelen. Pim van der Toolen, Product Owner in Team Spirit: “In de beginfase is het belangrijk veel werk te steken in een goed fundament voor het nieuwe platform: je start met het maken van een backlog en neemt beslissingen over welke technieken je gaat gebruiken”.

Dat betekent ook dat er in het begin nog weinig te ‘zien’ is voor de opdrachtgever. “We merkten dat er bij hen behoefte was aan meer duidelijkheid over waar we júíst in die beginfase mee bezig waren als ontwikkelteam. Daardoor hebben we het aantal contactmomenten opgeschroefd. Zo wist het team achter Teamdriver voortdurend de laatste status van het project. In de PAQT App konden ze dit zelf al zien, maar het was belangrijk extra context te kunnen geven bij de eerste stories die werden opgepakt. Dat zijn er niet direct zo veel, terwijl je toch bezig bent met een uiterst belangrijke basis.”

An: “De samenwerking werd echt een gezamenlijke zoektocht voor zowel de korte als de lange termijn. Niet alleen de vraag ‘wat bouwen we nu?’, maar ook: ‘hoe bouwen we iets nu, zodat we daar in de toekomst profijt van hebben als we verder willen?’. Het was uiterst prettig dat we telkens met een vast, betrokken team werkten dat Teamdriver zélf ook erg interessant vond. PAQT wilde ook alleen iets bouwen als dat bijdroeg aan het commerciële succes. We hebben mede daardoor veel keuzes gemaakt die ervoor gezorgd hebben dat de aanpak nu veel scherper is.”

Teamdriver An
“De samenwerking werd echt een gezamenlijke zoektocht voor zowel de korte als de lange termijn. Niet alleen de vraag ‘wat bouwen we nu?’, maar ook: ‘hoe bouwen we iets nu, zodat we daar in de toekomst profijt van hebben als we verder willen?'."
An Geenen Product Owner/Expert bij Teamdriver

De oplossing

Gedurende het gehele project werd de visie en inhoudelijke expertise vanuit Teamdriver, gecombineerd met de technische expertise van PAQT. Het resultaat is een prachtig platform waar teams echt actief naar toe willen gaan. Een plek waar zij regelmatig een time-out kunnen nemen om de samenwerking in kaart te brengen en problemen inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Dat levert inzicht in zogeheten boosters en remmers op, waarmee een actieplan kan worden opgesteld, dat vervolgens geëvalueerd wordt.

Teamdriver Scherm PAQT.com

Een team dat binnenkomt op het platform, ziet als eerste de Teamdriver Driehoek. Dit model biedt een overzicht van alle factoren die van invloed zijn op teamsamenwerking en hoe ze onderling samenhangen. Hierover in gesprek gaan als team, is de eerste stap in het verbeteren van de teamsamenwerking. Je creëert de ideale helikopterview van je team. Teams die dit prettig vinden, kunnen hierin ondersteund worden door een Teamdriver Expert.

Vervolgens kan het team op het platform momentopnames maken: er wordt als het ware een foto genomen van hoe het team de samenwerking op dit moment ervaart. Er zijn twee type momentopnames: het teamsentiment en het teamprofiel.

Om het teamsentiment te bepalen vullen alle teamleden een vragenlijst in. Dit geeft een overkoepelend beeld van hoe de teamleden de samenwerking ervaren op dat moment, uitgedrukt in een gemeenschappelijk percentage. Teamdriver geeft je daarna handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Daarnaast kan het team met de teamsamenstelling aan de slag. Via Teamdriver kun je als teamlid je individueel profiel bepalen. Dit doe je door vragen te beantwoorden. De resultaten daarvan krijg je gepresenteerd in de vorm van de Teamdriver Cirkel. Die bestaat uit 16 onderdelen, verdeeld in 4 kwadranten met per onderdeel een score. Je kan zien waar je sterk in ben (waar je persoonlijke voorkeur ligt, oftewel boosters) en welke onderdelen je minder liggen (energieremmers).

Als alle teamleden deze vragen hebben beantwoord, wordt het gezamenlijke profiel van het team bepaald. Dit teamprofiel maakt inzichtelijk waar de kracht van het team zit en waar blinde vlekken of valkuilen zijn.

Teamdriver Eindpresentatie Pim

Soms oogt iets eenvoudig, maar is het toch complex

“Die Teamdriver Cirkel ziet er aan de buitenkant ogenschijnlijk eenvoudig uit, maar bleek complex maatwerk te zijn. We zouden in eerste instantie minimaal één laag van het diagram in Fase 1 van de ontwikkeling opleveren. Uiteindelijk is het zelfs gelukt een tweede laag in het diagram te kunnen maken. Het is dan extra mooi de verwachtingen te kunnen overtreffen”, aldus Pim.

Doorlopend blijven leren

Team Spirit besloot extra interne uren te steken in het toepassen en leren van nieuwe technieken. Op die manier profiteerde de opdrachtgever van innovatie, en creërden we een echte win-win situatie.

PAQT Colin

Colin, Front-end developer in Team Spirit: “We werken graag met Typescript, een programmeertaal waarmee code voorspelbaarder wordt zodra je ermee werkt. Je definieert daarbij in het begin de objecten, waardoor je later weet wat de eigenschappen van die objecten zijn. Bijvoorbeeld dat een persoon in de software altijd een naam heeft. Zo wordt de code robuuster: je voorkomt dat je later iets vergeet.

Met Nuxt 2, een framework waarin we werken, kun je alleen via een omweg gebruikmaken van Typescript. Het nieuwe Nuxt 3 heeft dit echter standaard ingebouwd. Door direct ervaring op te doen met Nuxt 3, was het dus eenvoudiger om te werken met Typescript en hoeven we over een tijd niet alsnog alles om te zetten van Nuxt 2 naar Nuxt 3.”

Naast een goede ‘User Experience’ voor de eindgebruiker, was er dus ook sprake van een fijne ‘Developer Experience’ tijdens het ontwikkelen van het platform.

Het mooiste compliment kwam tijdens de eindpresentatie. Die was op kantoor bij Teamdriver en was samen met hun Experts. “Ze hadden niet verwacht dat het platform zo gebruikersvriendelijk zou zijn en tegelijkertijd precies kon leveren wat ze gehoopt hadden. Een mooier compliment kun je eigenlijk niet krijgen.”

Na de oplevering gaan we als PAQT en Teamdriver samen verder. De applicatie wordt regelmatig bijgewerkt om verder te kunnen innoveren. Daardoor blijven we als partners in contact en leveren we doorlopend support op de applicatie.

Terug naar overzicht

PAQT Start today

Vragen?

We staan voor je klaar om ze te beantwoorden.

Neem contact op

Je bereikt me het snelst door te bellen naar 06 43 09 10 30

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Maurits Dijkgraaf