Informatiebeveiliging

ISO & NEN certificering met ISAE verklaring

Bij PAQT leggen we de lat hoog als het gaat om kwaliteit en veiligheid

PAQT software Arlon

Garantie voor kwaliteit

PAQT is sinds 2018 ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Sinds de zomer van 2023 hebben we daar de ISAE 3402 Type I assurance aan toegevoegd. Deze jaarlijkse onafhankelijke toetsen laten zien dat je bedrijfsvoering en de informatiebeveiliging op orde zijn.

Dit biedt zekerheid aan opdrachtgevers, partners en andere stakeholders. En bevestigt ons dat de aandacht die we besteden aan kwaliteit en veiligheid voldoet aan (internationale) normen en eisen.

Contact met SaaS specialist Maurits
Veiligheid heeft topprioriteit bij onze klanten en bij PAQT. Onze ISO & NEN certificering, samen met de ISAE 3402 Type 1 verklaring, zijn de formele bevestiging van de hoge kwaliteit die we al jaren nastreven.
Maurits Dijkgraaf Business Strategist & Director

ISO 9001: bedrijfsbrede toets

NEN-EN-ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met een lange lijst eisen voor het kwaliteitsmanagement van alle onderdelen van je bedrijfsvoering.

Om te beginnen moet je een duidelijke strategische visie hebben. Waar sta je voor, waar wil je naar toe, hoe ziet je markt eruit en wat zijn je kansen en bedreigingen? Je moet een meerjarenplan hebben waar iedereen in je organisatie mee bekend is. Die visie moet gebaseerd zijn op vier pijlers:

  • Stakeholderanalyse. Voor en met wie werk je samen, wat verwacht je van ze en wat verwachten ze van jou.
  • Je moet bekend zijn met alle wet- en regelgeving waar je mee te maken hebt.
  • Hoe zien je processen eruit? Hoe werk je, weet iedereen wat-ie moet doen en wat zijn je KPI’s, hoe bepaal je dat je processen succesvol zijn?
  • Welke issues zijn er? Wat zijn de grote aandachtspunten of thema’s waar je aan moet werken om je visie te realiseren.
PAQT ISO gecertificeerd

Belangrijk voor klanten

De maatwerk software die wij implementeren vergt niet alleen een aanzienlijke investering, maar is voor onze klant ook van bedrijfskritische betekenis. Software heeft direct impact op de continuïteit, productiviteit en groeikansen van een organisatie.

Dankzij onze ISO & NEN certificeringen zijn onze opdrachtgevers ervan verzekerd dat een externe, onafhankelijke partij ieder jaar controleert of we aan de hoge eisen voldoen. Een zekerheid die vaak ook door hun eigen klanten wordt geëist, om kwaliteit in de hele keten te garanderen.

Belangrijk voor ons

Met kwaliteitsmanagement ben je voortdurend bezig. Je moet continu controleren hoe het gaat. In overleg met het team en met het management. En tijdens roadmap meetings met de opdrachtgever. Ieder jaar krijgen we bovendien opnieuw een onafhankelijke controle-audit voor de ISO & NEN certificeringen.

Dit zorgt er niet alleen voor dat je je werk goed doet maar ook dat je steeds beter wordt. Er ontstaat een vliegwieleffect op kwaliteit, klanttevredenheid en het bedrijfsresultaat.

 

Security

ISO 27001/NEN 7510: garantie voor veiligheid

Het ISO 27001 certificaat betekent dat een onafhankelijke partij heeft getoetst of je voldoet aan alle internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging.

NEN 7510 is een aanvullende Nederlandse norm voor beveiliging van informatie uit de gezondheidszorg.

Opdrachtgevers, partners en andere stakeholders zijn er daardoor zeker van dat informatiebeveiliging bij PAQT de hoogste prioriteit heeft en dat er vertrouwelijk en integer wordt omgegaan met patiëntgegevens.

Internationale norm

ISO 27001 is wereldwijd de meest populaire norm voor informatiebeveiliging. De norm biedt een goede basis om je beveiliging procesmatig structuur te geven. Tal van maatregelen, processen en procedures zorgen ervoor dat je aantoonbaar werkt aan maximale vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie.

Daarbij gaat het overigens niet alleen om de techniek. Ook de fysieke omgeving en het gedrag van mensen kunnen een risico voor de veiligheid vormen. Wie hebben er toegang tot welke ruimtes, wie hebben toegang tot welke data en wat mogen ze daarmee doen?

Aanvullende norm voor de zorg

NEN 7510 is een Nederlandse norm die is gebaseerd op ISO 27001. De norm beschrijft welke maatregelen je moet nemen om op de juiste manier om te gaan met patiëntgegevens.

Naast eisen op het gebied van informatiebeveiliging en bescherming van de privacy vereist de norm een gedocumenteerd managementsysteem met onder andere een periodiek uitgevoerde risicoanalyse.

ISAE 3402 Type 1 verklaring

Tijdens de audits voor het ISAE 3402 type I-rapport wordt er gekeken naar de bedrijfsprocessen. Hoe zorgen we ervoor dat de beveiliging gewaarborgd is in alles wat we doen? Het betreft echter niet alleen informatiebeveiliging, maar de verklaring gaat ook in op bedrijfscontinuïteit, mensen, techniek en processen.

Contact met SaaS specialist Maurits
“Als je als PAQT het hoogste niveau wilt kunnen dienen, zul je ook het hoogste niveau van controle moeten eisen. Het behalen van de ISAE 3402 Type 1 verklaring, is het bewijs dat we de allerhoogste standaard die we nastreven, ook daadwerkelijk behalen.”
Maurits Dijkgraaf Business Strategist & Director
PAQT Informatiebeveiliging

Beveiliging steeds belangrijker

De samenleving digitaliseert in hoog tempo en voor vrijwel iedere organisatie is IT van bedrijfskritische betekenis. Het belang van een goede beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens neemt alleen maar toe. Bij PAQT leggen we de lat zo hoog mogelijk en vinden we het voldoen aan de normen ISO 27001/NEN 7510 dan ook vanzelfsprekend.

PAQT Start today

Vragen?

We staan voor je klaar om ze te beantwoorden.

Neem contact op

Je bereikt me het snelst door te bellen naar 06 43 09 10 30

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Maurits Dijkgraaf