Artikel

Het software ontwikkelplan: duidelijk & voorspelbaar

Leestijd 3 min

  • Blog

Een goede voorbereiding is veel meer dan het halve werk bij softwareontwikkeling. Vandaar dat we onze opdrachtgevers daarbij (waar nodig) ondersteunen. Met ideation, waarbij een idee voor software gevalideerd wordt. Met productdesign waardoor we kunnen onderzoeken hoe toekomstige gebruikers reageren op een applicatie. En met het vaststellen van een plan van aanpak voor het ontwikkeltraject.

Doel en deelnemers

Bij het opstellen van het ontwikkelplan is het alle hens aan dek: het scrumteam, de designers en de opdrachtgever gaan met elkaar aan tafel. Hoe kunnen we samen zoveel mogelijk waarde halen uit de tijd die beschikbaar is? En hoe wordt wat we doen zo voorspelbaar mogelijk?

Voor de opdrachtgever en het team wordt duidelijk:

  • Wat gaan we ontwikkelen, welke items komen er op de backlog?
  • Hoeveel geschatte tijd is er nodig per item?
  • En wanneer leveren we wat op?

Om dit helder te krijgen, zijn er vier stappen nodig:

  1. Kennisoverdracht
  2. Inventarisatie van wensen
  3. Presentatie plan
  4. Releaseplanning

1. Kennisoverdracht

De opdrachtgever geeft een presentatie over het product en zijn visie aan het hele team. De business engineer doet dat over de business case. En de designer over de designkeuzes.

Dat is overigens geen eenrichtingsverkeer, iedereen mag vrijuit vragen stellen. Na deze eerste meeting zitten we allemaal op één lijn.

2. Brede inventarisatie van wensen

Het team neemt nu de lead en werkt de specificaties uit en maakt een backlog aan, een lijst met welke onderdelen er ontwikkeld worden, hoe complex die zijn en hoeveel tijd daarvoor nodig is.

Andere zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het gebruik van open source modules, het hergebruik van code en het kiezen van de IT-structuur (support, onboarding, SaaS-beheer, etc.). Maar er wordt ook gekeken of er POC’s (proof of concepts) gewenst zijn voor kritische onderdelen.

3. Presentatie plan van aanpak

Het team presenteert de voorgestelde oplossing aan de opdrachtgever. Deze, en de eventuele overige stakeholders, krijgen alle ruimte om vragen te stellen en van gedachten te wisselen om uiteindelijk te beslissen wat waardevol genoeg is om te pakken.

Zo maken we samen glasheldere afspraken over de omvang van de te ontwikkelen software, het noodzakelijke budget en de tijdlijnen. Het is uiteraard aan de opdrachtgever hoe

4. Releaseplanning

Het team gaat op basis van het overleg dat hierboven beschreven is de backlog met te ontwikkelen items herzien en prioriteren zodat deze aansluit bij de wensen van de klant. Daarmee wordt duidelijk wat de voorspelde tijdlijnen en releasemomenten zijn.

De klant weet nu precies wat het plan van aanpak is en wanneer er wat opgeleverd wordt, maar ook wat er van hem als opdrachtgever verwacht wordt en wanneer hij capaciteit moet inplannen. Glashelder voor iedereen dus. En maximaal voorspelbaar.

Alle artikelen