Door de vele samenwerkende partijen kent de bouw een ingewikkelde logistiek. Coördinatie van de keten is beperkt, vooral vanwege de vrij lage ICT-graad in deze sector. Vanwege de vele samenwerkingen zijn overkoepelende systemen lastig te realiseren, bijvoorbeeld omdat iedere partij zijn eigen software gebruikt. Vanuit jarenlange ervaring in werkvoorbereiding, uitvoering en logistiek zorgt TiQiT met een applicatie voor de bouwlogistiek voor effectieve oplossingen met slimme bouwhubs (bufferlocaties voor materialen) en met geavanceerde ICT-tools.

Efficiënte applicaties met ook maatschappelijke relevante effecten – PAQT ontwikkelt digitale oplossingen voor logistiek.

PAQT tiqit joost op de woerd
PAQT bleek met TiQiT in staat om het grote verschil tussen de IT & bouw branche te overbruggen. Ondanks alle verschillen in taal en gebruiken is elkaar begrijpen de basis van dit vertrouwen én succes.
Joost op de Woerd Directeur/eigenaar

Logistieke coördinatie is hard nodig

Tot wel 30% van al het vervoer over de weg heeft te maken met het transport van bouwmaterialen. En dan hebben we het niet alleen over snelwegen. Per jaar worden 1,2 miljoen vrachtwagenkilometers in de binnenstad gemaakt. Uitstoot van CO2 en fijnstof, verkeersonveiligheid en opstoppingen rond bouwplaatsen, zijn aan de orde van de dag. Goede coördinatie van de hele logistieke keten van een bouwproject is van groot belang – niet alleen voor de bouwsector, ook maatschappelijk.

PAQT innovatieve applicatie voor de bouwlogistiek

Digitaal Control Center stroomlijnt processen

Vooral op de bouwplaats zelf worden aanvoer, afvoer en logistiek nog vaak zonder digitale tools gecoördineerd. De tools die er wel zijn, missen vaak gebruiksvriendelijkheid of zijn zelfgemaakt in Excel. En dat is bijvoorbeeld op een locatie midden in een stad, met meerdere hijskranen en meerdere onderaannemers die hun bouwmaterialen laten aanleveren, zeer complex. TiQiT is een digitaal control center van waaruit alle stromen die samenkomen op de bouwplaats aangestuurd kunnen worden. De zeer gebruiksvriendelijke applicatie werkt op ieder device van zowel medewerkers als chauffeurs.

Domain Driven Design zorgt voor schaalbaarheid

De applicatie TiQiT is ontwikkeld vanuit de filosofie van Domain Driven Design. De software is opgeknipt in domeinen die zelfstandig functioneren. Deze individuele werkprocessen zijn eigenlijk allemaal losse applicaties die worden geïntegreerd met de nieuwste en meest veilige technieken. Softwarepakketten van andere partijen zoals aannemers, onderaannemers, transporteurs en fabrikanten, kunnen zo eenvoudig aangesloten worden om te communiceren en te werken met actuele informatie. De applicatie is dankzij dit Domain Driven Design extreem schaalbaar.

PAQT applicatie voor de bouwlogistiek TiQiT

Baanbrekend innovatief

Het control center is een unieke innovatie die de systemen van alle stakeholders met elkaar verbindt. Ook allerlei systemen van tussenhandel, bouwhubs, leveranciers en het voorraad- en planningsysteem worden gekoppeld aan TiQiT. Door het control center aan te sluiten op actuele verkeersinformatie, kan steeds de beste keuze worden gemaakt. Goed nieuws dus ook voor het milieu en de verkeersveiligheid. De ontwikkeling van deze applicatie is dan ook gehonoreerd met een subsidie van MIT Zuid-Holland.

Veelbelovende toekomst

TiQiT is een Cross Chain Control Center dat zorgt voor inzicht in en controle over de totale keten van bouwlogistiek. Naast gebruik in de dagelijkse praktijk biedt de applicatie ook de mogelijkheid om logistieke stromen te analyseren en te verbeteren.
Daarnaast wordt deze toepassing doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor logistieke toepassingen buiten de bouw.

Innovatieve applicatie

 • Live, gedeeld overzicht van de volledige goederenstroom
 • Coördinatie van transport leverancier > bouwhub > bouwplaats
 • Coördinatie van afvoer bouwafval
 • Coördinatie ontvangst, uitladen van vracht m.b.v. hijskranen en ander materieel, planning en voorraadbeheer op de bouwplaats

Bedrijfsmatig en maatschappelijk rendement

 • Voor iedereen begrijpelijke applicatie, bruikbaar op ieder device
 • Chauffeurs ontvangen automatisch per telefoon instructies over actuele aanrijdroutes, tijden en toegangspoorten
 • Verkeersopstoppingen en gevaarlijke routes worden vermeden
 • Minder stadskilometers door bouwverkeer, minder uitstoot CO2 en fijnstof

Geavanceerde softwareontwikkeling

 • 100% scrum en op basis van klantwensen uit de praktijk
 • Pair programming & Extreme programming (XP)
 • Rest API’s met OAuth 2.0 voor authenticatie
 • Microservices architectuur voor domeingedreven softwareontwikkeling

Terug naar overzicht

PAQT ambitie

Overtuigd?

Vertel ons je ambitie. We denken graag met je mee.

Neem contact op

Je bereikt me het snelst door te bellen naar 06 43 09 10 30

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Maurits Dijkgraaf