Common Ground

Niet alleen gemeenten kunnen profiteren van Common Ground

Leestijd 6 min

Door Robert Horsmans

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kwam in 2020 met een transitiestrategie voor Common Ground: dé nieuwe IT-standaard voor Nederlandse gemeenten. Vanuit de VNG wordt het principe breed omarmd, maar ook voor niet-gemeenten kan Common Ground een gouden greep zijn. Denk aan stichtingen, semioverheidsinstellingen en ngo’s, die een breed maatschappelijk belang nastreven en (publiek) geld besparen door samen te werken en kennis en gegevens te delen. We zetten enkele kansrijke voorbeelden voor je op een rij.

Voorbeeld 1: Common Ground en rijbewijzen

Ons eerste (fictieve) voorbeeld start bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Zij nemen rij-examens af en leggen deze vast. Deze data wordt door diverse instanties gebruikt. Denk aan de politie (controle van rijbewijs), gemeenten (uitgifte) en het RDW (online verlengen). Ook krijgt het CBR gegevens, bijvoorbeeld vanuit rijscholen en leerlingen, keuringsinstanties voor gezondheidsverklaringen, of vanuit de politie.

De common ground principes als uitgangspunt, staat alle informatie verzameld op 1 plek en wordt deze beter beschikbaar voor andere partijen. Ook wordt het vanuit de open source gedachte van Common Ground mogelijk om gezamenlijk op te trekken bij het ontwikkelen van apps en zo samen te innoveren. Dat scheelt tijd en levert bovendien een forse besparing op in ontwikkelkosten die van publiek geld betaald worden. Omdat vele gemeenten vanuit de initiatieven van de VNG al gestart zijn met Common Ground, is één van de partners al binnenboord.

 

Voorbeeld 2: Common Ground en kadastrale gegevens

Het kadaster is bij uitstek de plek waar je publieke gegevens vindt. Over grenzen, bebouwing, eigendom of infrastructuur: alles staat opgeslagen bij het Kadaster en veel partijen willen met regelmaat toegang tot deze gegevens.

Wanneer het gaat om kaarten, kent het Kadaster dé waarheid. Toch hebben gemeenten, provincies en waterschappen ook hun eigen systemen, eigen kaarten en daarmee eigen varianten op die waarheid. Hoe mooi zou het zijn als er slechts één waarheid bestond, omdat de gegevens enkel bij de bron met de échte waarheid worden opgevraagd. Het voorkomt fouten door onjuiste of verouderde data.

Maar niet alleen api koppelingen met gemeenten, provincies en waterschappen zijn denkbaar. Aannemers kunnen ook aanhaken met slimme software, waardoor zij geen KLIC-meldingen meer hoeven doen, maar in een app direct zien hoe leidingen lopen. Ook directe koppelingen met notarissen en hypotheekverstrekkers maken gegevensdeling eenvoudiger en versnellen daarmee de dienstverlening. Beter voor beide partijen én voor de gewone Nederlander.

Wanneer is Common Ground interessant?

  • Wanneer publiek geld wordt besteed
  • Wanneer samenwerking noodzakelijk of gewenst is
  • Wanneer er een onderlinge behoefte aan data bestaat
  • Extra interessant: wanneer organisaties vergelijkbare rollen invullen (zoals gemeentes binnen de VNG)

Voorbeeld 3: Common Ground en veiligheid

Ook op gebied van veiligheid liggen kansen voor Common Ground. Voor ieder veiligheidsaspect bestaan keurmerken of certificaten, die bijvoorbeeld worden geregistreerd bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Denk aan politiekeurmerk Veilig Wonen , brandveiligheidskeurmerken of certificering van bedrijven die in de veiligheidssector werken.

Alle keurmerken en certificaten staan opgeslagen in registers, die daarmee dé bron vormen voor alle partijen die deze informatie nodig hebben: verzekeraars, andere partijen uit de sector of particulieren. Door vanuit deze (enige) bron van waarheid te putten, weten verwante partijen altijd dat ze een actueel beeld hebben van een certificering of keurmerk. Dat bevordert de veiligheid in Nederland.

 

Voorbeeld 4: Stichtingen voor taal coaching

Naast de fictieve voorbeelden, ook een voorbeeld uit de praktijk. Recent ontwikkelde PAQT voor drie stichtingen op gebied van taalcoaching een software applicatie, waarmee de vrijwilligers van deze stichtingen eenvoudig konden werken. De vrijwilligers helpen anderen op gebied van taal. Waar VoorleesExpress zich richt op kinderen, richt Het Begint met Taal zich op volwassenen. Andere doelgroepen, maar de behoefte aan software was voor een groot deel gelijk.

Vanuit die gezamenlijke behoefte, besloten we één basissysteem te ontwikkelen, dat we hierna aanpasten aan hun eigen behoeften. De ontwikkelkosten voor de basis konden de drie stichtingen samen delen. Hoewel de systemen op zichzelf draaien en gegevens gescheiden zijn, maakt de samenwerking het wél mogelijk dat gegevens onderling gedeeld worden, wanneer men dit wil. Zo kunnen vrijwilligers die volwassenen coachen, eenvoudig aangeven dat zij ook open staan om voor de andere stichting kinderen te coachen. Ontwikkelen volgens de gedachte van Common Ground veroorzaakt daarmee niet alleen een besparing, maar ook een mooie kruisbestuiving tussen de stichtingen.

 

Profiteer - vanuit de idealen van Common Ground - van het vernieuwende gedachtengoed van de VNG, verspil niet langer publiek geld en stap ook als niet-gemeente in Common Ground.
Robert Horsmans Directeur & Common Ground specialist
PAQT Robert Horsmans

Zelf de voordelen van Common Ground benutten? 

De voorbeelden tonen aan dat we als Nederland de voordelen van Common Ground breder kunnen benutten dan enkel binnen de VNG. Ja, het is zo dat de Nederlandse gemeenten vergelijkbare organisaties zijn, met elk dezelfde taken. Dat maakt profiteren van elkaars kennis en voortgang nóg belangrijker en winstgevender. Het idee van samenwerking, makkelijke gegevensdeling en daarmee besparing van publiek geld is echter veel breder inzetbaar.

Wij zeggen: profiteer – vanuit de idealen van Common Ground – van het vernieuwende gedachtengoed van de VNG, verspil niet langer publiek geld en stap ook als niet-gemeente in Common Ground. We dagen je uit om de mogelijkheden voor jouw organisatie te onderzoeken. Daar helpen we graag in mee! Ga in gesprek met onze Common Ground specialist Robert en ontdek zelf hoe jouw organisatie kan profiteren van Common Ground.

Neem contact op met mij

Je bereikt me het snelst door te bellen naar

06 – 55 89 67 36

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Robert Horsmans

Meer over Informatie over Common Ground

Alle artikelen

Maurits wijst naar scherm bij developers

PAQT nieuwsbrief

Ontvang viermaal per jaar onze nieuwsbrief met relevante IT-ontwikkelingen, inspirerende cases en het laatste PAQT-nieuws.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang viermaal per jaar onze nieuwsbrief met relevante IT-ontwikkelingen, inspirerende cases en het laatste PAQT-nieuws.

Dagmar Ingelse
Naam(Vereist)
E-mail
Toestemming(Vereist)