In de gezondheidszorg wordt gewerkt met een diversiteit aan (medische) materialen, -hulpmiddelen en -apparatuur. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die door fabrikanten worden getroffen, komt het voor dat producten in omloop worden gebracht die tekortkomingen blijken te hebben. Soms zijn die tekortkomingen zo groot dat ze geleid hebben tot een calamiteit of ernstig incident. De fabrikant heeft dan een wettelijke plicht om actie te ondernemen, bijvoorbeeld via deze slimme recall applicatie.

Veilige oplossingen om efficiënter te werken aan meer kwaliteit – PAQT ontwikkelt digitale oplossingen voor de zorg.

PAQT FSCA René Drost
PAQT is, mede dankzij hun ISO 27001 certificering, een belangrijke partner voor het verder ontwikkelen van ons FSCA portaal.
René Drost Directeur/executive

Terugroepacties stroomlijnen met universele oplossing

De fabrikant kan ervoor kiezen om het product bij de gebruikers terug te halen of om het product ter plaatse bij de gebruiker aan te passen, een zogeheten “recall”. Soms kan een potentieel gevaar worden afgewend door aan de gebruiker aanvullende instructies te geven over het gebruik van het product, deze actie noemen we een “veiligheidsmelding”.

Het is belangrijk dat een fabrikant dan precies weet welke klant, op welk moment, welk product en welke productversie heeft ontvangen, om op de juiste wijze actie te kunnen ondernemen. Het is daarnaast verplicht om bij de overheid te melden welke corrigerende maatregelen er zijn genomen en hoe klanten daarop hebben gereageerd. Dit gebeurt vrijwel overal nog handmatig en ontvangst van een melding is lastig te controleren. FSCA.com bedacht er een slimme oplossing voor die universeel toepasbaar is.

PAQT Slimme recall applicatie

Over FSCA.com

FSCA.com maakt recall-acties voor fabrikanten eenvoudig, doeltreffend en compliant. De webapplicatie die het bedrijf daarvoor gebruikt maakt het mogelijk om afnemers gestandaardiseerd te benaderen, ongeacht de IT systemen waarmee fabrikanten en afnemers werken. Afnemers zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, groothandels en apothekers.

Ondersteuning gehele valuestream

De applicatie ondersteunt de hele valuestream van een recall-actie. Dat begint met het aanmaken van Field Service Notice (FSN): het officiële bericht dat aan de afnemers wordt verzonden. Wie moeten een bericht ontvangen, om welke producten gaat het, wat is er mis en wat zijn daar de gevolgen of risico’s van?

Nadat de FSN is verzonden wordt automatisch geregistreerd of het bericht is ontvangen en of het is geaccepteerd of afgewezen. Ook dit hoort bij een volledig transparante recall-actie. Daarnaast kan de afnemer aangeven welke actie hij heeft ondernomen: in quarantaine geplaatst, vernietigd of afgevoerd. En of er bijvoorbeeld behoefte bestaat aan nieuwe of alternatieve producten. De fabrikant die de FSN heeft verzonden kan dit alles via een beveiligde omgeving van het portaal volgen.

Tot slot genereert de applicatie automatisch een rapportage, uitgesplitst naar afnemer en de verstreken tijd na ontvangst van de FSN. Hiermee kan de fabrikant niet alleen voldoen aan wettelijke voorschriften maar ook belangrijke lessen leren voor de toekomst. Denk aan betere risico assessments en meer gerichte contract reviews met afnemers.

Slimmer en beter schaalbaar

Het FSCA portaal zal geschikt worden gemaakt om te communiceren met afnemers voordat er sprake is van een tekortkoming, een calamiteit of een incident. Deze ‘post market surveillance’ is ook een wettelijke verplichting van de fabrikant.

Resultaten

  • Aanzienlijk kortere doorlooptijd dankzij duidelijk en transparant proces
  • Via 5 simpele stappen (tien)duizenden producten beheren en afnemers op maat bedienen
PAQT Slimme recall applicatie zorg
PAQT Slimme recall applicatie gezondheidszorg

Over de applicatie

  • Betrouwbaar: invoer en delen van data in diverse, beveiligde stappen
  • Unieke rapportage: alle acties van afnemers monitoren en vertalen in handzame managementrapportages

Terug naar overzicht

PAQT ambitie

Overtuigd?

Vertel ons je ambitie. We denken graag met je mee.

Neem contact op

Je bereikt me het snelst door te bellen naar 06 43 09 10 30

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Maurits Dijkgraaf