PAQT applicatie voor betere zorg

Een stoma is voor een patiënt niet altijd even makkelijk en comfortabel. Dat weet producent van stoma-oplossingen Hollister maar al te goed. Met de online applicatie voor betere zorg Startzeker, ondersteunt het bedrijf hulpverleners om efficiënter te werken aan het welzijn van de patiënt.

Veilige oplossingen om efficiënter te werken aan meer kwaliteit – PAQT ontwikkelt digitale oplossingen voor de zorg.

PAQT Hollister Mark Meyer
PAQT is in staat gebleken in korte tijd inzicht te krijgen in de dynamiek in onze markt. Daardoor hebben ze ons een product geleverd dat goed aansloot bij onze wensen.
Mark Meyer Business development director
PAQT Applicatie voor betere zorg

Over Hollister

Hollister is een internationale leverancier van medische producten. Om de dienstverlening te verbeteren was er behoefte aan een ondersteunend programma voor hulpverleners en patiënten. In relatief korte tijd ontwikkelde PAQT hiervoor de applicatie Startzeker.

Informeren en ondersteunen

Startzeker wordt ingezet op initiatief van de hulpverlener die hiervoor toestemming vraagt aan de patiënt. Op basis van gegevens zoals operatiedatum en ingezette hulpmiddelen krijgt de hulpverlener automatisch notificaties en ontvangt de patiënt een informatiepakket op maat.

De applicatie voor betere zorg geeft niet alleen informatie maar verzamelt ook gegevens over nazorg en het gebruik van hulpmiddelen via een patiëntvolgsysteem dat door de zorgverlener eenvoudig te documenteren is. Met deze gegevens kunnen patiënten in de toekomst beter worden geïnformeerd bij vragen of problemen.

PAQT Applicatie voor betere zorg
PAQT software zorg

Minimum Viable Product

In een requirements workshop heeft Hollister samen met PAQT de gewenste resultaten en functionaliteiten bepaald. Om fouten te voorkomen is bovendien de ‘customer journey’ door de applicatie in een flowdiagram uitgetekend.

Omdat het systeem in zeer korte tijd ontwikkeld moest worden is een zogenaamd Minimum Viable Product (MVP) ontwikkeld, een applicatie met alleen de functionaliteiten die echt onmisbaar zijn.

PAQT stoma zorg software

Snel en transparant

Door de gedegen voorbereiding en het opdelen in korte sprints is het project op tijd en binnen budget opgeleverd. Daarna is de applicatie intensief getest door een kleine groep gebruikers.

Dankzij de modulaire opzet konden er makkelijk functionaliteiten worden toegevoegd. Gewenste aanpassingen waren bovendien goed onderbouwd en voor de klant inzichtelijk te budgetteren.

Toegankelijk en veilig

Startzeker wordt gebruikt door verschillende zorgverleners onder verschillende omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat de applicatie goed bereikbaar en bruikbaar is, ook op afwijkende of verouderde systemen. Met een webapplicatie zijn verschillen daarin uitstekend op te vangen.

Ook veiligheid is essentieel en daarvoor zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. De privacy van de patiënt stond van ontwerp tot oplevering centraal. Zo zijn gebruikers volledig van elkaar gescheiden en is het voor zorgverleners onmogelijk om elkaars patiëntgegevens in te zien.

Gesloten gebruikerssysteem

  • Beperkte gebruikersrollen om gevoelige informatie te beschermen
  • Slimme maatregelen om (patiënt)informatie te delen waar dat relevant is
  • Pilotfase met >100 patiënten succesvol afgerond. Volgende fase opgestart

Data-analyse & rapportage

  • Verbeterde zorgverlening door gegevensanalyse
  • Tijdiger signaleren van en acteren op problemen
  • Herkennen van trends en rapportage daarvan naar management

Veilig en toekomstbestendig

  • Op maat gemaakte, veilige applicatie
  • Geheel modulair opgezet, waardoor eenvoudig nieuwe modules zijn bij te bouwen
  • Volledige afscherming patiëntgegevens

Terug naar overzicht

PAQT ambitie

Overtuigd?

Vertel ons je ambitie. We denken graag met je mee.

Neem contact op

Je bereikt me het snelst door te bellen naar 06 43 09 10 30

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Maurits Dijkgraaf