getFIT en PAQT hebben in samenwerking met het Centrum voor Belevingspsychologie een nieuw platform ontwikkeld om vitaliteitsproblemen op de werkvloer tegen te gaan. Onderdeel van het platform is de FITanalyse. Uniek aan de FITanalyse is dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar onbewuste processen. Door dit te combineren met bestaande kennis en onderzoeksresultaten, kunnen vitaliteitsproblemen eerder gesignaleerd worden.

Een echte samenwerking

‘Het is een samenwerking die echt van twee kanten komt, daardoor is er een positieve sfeer en komt er veel energie uit.’

De FITanalyse is een nieuwe tool waarmee organisaties uitval op de werkvloer kunnen voorkomen. Het concept en de vorm bestonden nog niet, maar de visie bij getFIT al wel. Om deze visie snel te concretiseren heeft getFIT de samenwerking opgezocht met PAQT om deze innovatieve software samen te ontwikkelen. Vanaf de voorbereidingssessies met verschillende stakeholders tot op heden trekken we samen op om de oplossing te maken.’

Uitval op de werkvloer voorkomen

Begin 2021 klopte getFIT, onderdeel van paraDIGMA groep, bij PAQT aan met een innovatief idee. getFIT zag dat steeds meer organisaties vitaliteitsproblemen in een vroeg stadium willen voorkomen. Ze zijn gaan onderzoeken hoe de vitaliteit van de hele organisatie gemeten kan worden, zowel fysiek als mentaal. Er bleek geen bestaande oplossing te zijn, dus besloten zij om zelf een model te ontwikkelen. Wat het model zo uniek maakt, is dat er ook onbewuste denkprocessen worden geanalyseerd. Hier is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Zo is het Centrum voor Belevingspsychologie bij dit proces betrokken geweest ter wetenschappelijke validatie. Door dit model te combineren met bestaande kennis en onderzoeksresultaten, kunnen vitaliteitsproblemen op de werkvloer eerder gesignaleerd worden.

Arno PAQT

Ontwikkelen op basis van Laravel en Vue.JS

De software achter het vitaliteitsplatform bestaat uit twee verschillende onderdelen, er is een gedeelte voor beheer en een gedeelte voor deelnemers. Omdat we te maken hebben met persoonlijke gegevens en informatie, moeten die twee omgevingen strikt gescheiden blijven. Daar is veel aandacht aan besteed. Daarnaast kwam bij deze tool onze ervaring met verschillende frameworks goed van pas. Er is Laravel voor de backend gebruikt en Vue.JS en Tailwind voor de frontend. Dankzij deze technieken is het platform binnen zes maanden gelanceerd.

Omdat we te maken hebben met persoonlijke gegevens en informatie, moeten die twee omgevingen strikt gescheiden blijven. Daar hebben we veel aandacht aan besteed.
Ferry Product owner Team Spirit

Gezamenlijke aanpak

Niet alleen de technieken droegen bij aan het feit dat het platform binnen zes maanden live kon gaan. Er is vanaf het eerste moment heel open en transparant samengewerkt. Daarbij waren beide partijen ontzettend kritisch op de voortgang en de uitwerking van de software. Dat begon al in de eerste fase, waarin er heel kritisch is gekeken naar het model voor de vitaliteitsscore. Die gezamenlijke aanpak heeft echt geholpen in het verbeteren van het product.

 

Het team van PAQT dat deze klus heeft geklaard bestaat uit stuk voor stuk professionals. Alle disciplines zijn in het team aanwezig, wat zorgt voor een kwalitatief eindresultaat dat aansluit bij de vraag van ons als klant. En dat doen ze ook nog eens binnen de gestelde deadline!
Martijn van Merrienboer Product owner getFIT

Hoe het werkt

In de applicatie is het onderzoek van het Centrum voor Belevingspsychologie verwerkt, wat daarbij van belang is dat de vragen ‘natuurlijk’ aanvoelen. Bedrijven die gebruik maken van de nieuwe tool krijgen toegang tot hun eigen online omgeving. Hier kunnen collega’s een vragenlijst invullen en een paar tests uitvoeren, in totaal neemt dit slechts enkele minuten in beslag. Alle data wordt anoniem verzameld en het bedrijf krijgt op basis van de input een uitgebreide analyse, verdeeld in acht verschillende thema’s. Hiervan zijn er vier gericht op mentale vitaliteit en vier op fysieke vitaliteit. Juist dat is de kracht van de software. Op basis van de analyse wordt een organisatie-vitaliteitsplan opgesteld, individuele uitslagen blijven anoniem. Medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld ontvangen naderhand specifieke informatie over welke stappen zij kunnen zetten naar verbetering. De data die anoniem is verzameld kan daarnaast worden ingezet voor benchmarks en analyses om het model te valideren. PAQT heeft bij de ontwikkeling van het platform dus ook een gehele BI-oplossing geïntegreerd.

Software ontwikkeling consultant Maurits

Klaar om samen te ontwikkelen?

Meer weten over softwareontwikkeling met PAQT?

Groeien start bij je ambitie! Wat wil je bereiken? Vanuit die ambitie kijken we samen naar de beste oplossing. Als business strateeg en software expert help ik je daar graag bij.

Bel voor een afspraak en ontdek of een webportaal bijdraagt aan het verwezenlijken van jouw ambities.

Neem contact op

Je bereikt me het snelst door te bellen naar

06 43 09 10 30

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Maurits Dijkgraaf

Terug naar overzicht

PAQT Start today

Vragen?

We staan voor je klaar om ze te beantwoorden.

Neem contact op

Je bereikt me het snelst door te bellen naar 06 43 09 10 30

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Maurits Dijkgraaf