Al bijna 20 jaar certificeert CIBV de aanleg en het onderhoud van installaties voor brand- en inbraakbeveiliging. Deze onafhankelijke certificatie-instelling doet dat via audits en steekproeven en heeft te maken met duizenden lopende processen. PAQT ontwikkelde efficiënte, stabiele en goed beveiligde software voor certificering van beveiligingsinstallaties voor ze.

Robert Horsmans
We zijn met PAQT om tafel gaan zitten en gaandeweg kom je dan -met elkaar- tot een portal waarin álle informatie zit die je nodig hebt.
Harrit Broos Algemeen directeur

Het belang van certificering

Installaties voor brand- en inbraakbeveiliging zijn er volop. Maar hoe weet je of een oplossing aan de eisen voldoet en blijft voldoen na onderhoud? Onafhankelijke controle en certificering biedt zekerheid voor de eindgebruiker. En is bovendien van belang in verband met verzekeringen en overheidseisen. Ook serieuze installatiebedrijven, die zich kwalitatief willen onderscheiden in de markt, zijn er blij mee.

Talrijke dynamische processen

Om de duizenden lopende processen te verwerken beschikte CIBV weliswaar al over een applicatie, maar die voldeed niet meer de wensen en was wat betreft stabiliteit en databeveiliging onvoldoende toekomstbestendig. Er was behoefte aan nieuwe en veilige, geïntegreerde software voor certificering van beveiligingsinstallaties. Vanaf nul beginnen was geen optie. Door het grote aantal processen moest er stap voor stap gemigreerd kunnen worden.

Geïntegreerde softwareoplossing

Met de nieuwe software voor certificering van beveiligingsinstallaties worden aanleg en onderhoud van installaties direct gecertificeerd. Per certificaat wordt een workflow ingericht. Alle vereiste onderdelen zijn duidelijk en dat voorkomt veel vragen van installateurs. Ook de chatfunctie voor hulp op afstand zorgt voor een efficiënte afhandeling van het hele traject. Als het nodig is kan een CIBV-medewerker inloggen en een oplossing bieden. Een uitdraai maken van processen en certificaten is met deze applicatie eenvoudig en ook het factureren verloopt bijzonder soepel.

PAQT software voor certificering van beveiligingsinstallaties CIBV
PAQT software voor certificering van beveiligingsinstallaties tablet

Soepel over naar nieuwe applicatie

PAQT heeft de lopende processen in kaart gebracht en zonder verlies van data of functionaliteit geïntegreerd binnen de portal. De applicatie is voorzien van een uitgebreid rechten- en rollensysteem dat verwarring voorkomt en dataveiligheid garandeert. Samen met CIBV is gewerkt aan een heldere, gebruiksvriendelijke oplossing waar iedereen intuïtief mee aan de slag kan – een belangrijke voorwaarde voor continuïteit.

Efficiënte, veilige en succesvolle portal

Voor certificering is het noodzakelijk dat CIBV, installateurs en eindgebruikers met elkaar samenwerken. Een tot voor kort zeer tijdrovend proces waarop nu flinke winst is geboekt. Met de nieuwe software voor certificering van beveiligingsinstallaties zijn de lijnen kort, is support altijd onder handbereik en is het werk controleerbaar veilig. De talrijke dynamische processen kunnen continu geoptimaliseerd worden. CIBV maakt met de nieuwe software voor certificering van beveiligingsinstallaties een flinke stap voorwaarts. In de eerste maanden na oplevering is een recordaantal certificaten aangevraagd en vrijgegeven.

Toekomstbestendige software

De applicatie voldoet aan alle wensen en eisen die CIBV had rond efficiency en veiligheid. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Denk aan de mogelijkheid om documenten digitaal te ondertekenen of om persoonlijke voorkeuren per gebruiker in te stellen. Aan nog beter design en nog meer gebruiksvriendelijkheid. Maar zeker ook aan het koppelen van de portal aan systemen van installateurs en hun klanten. Ketenintegratie biedt kansen om het nog beter, sneller en efficiënter te doen.

Succesvolle softwaretool

  • 150 aangesloten installateurs, meer dan 600 gebruikers
  • 15.000 succesvol gemigreerde processen
  • >35.000 vrijgegeven certificaten

Integrale, betrouwbare onlineoplossing

  • 1 applicatie voor certificeerder, installateur en eindgebruiker
  • Stabiele en veilige Laravel applicatie
  • Beveiligd rechten- en rollensysteem

De gebruiker voorop

  • Volledig responsive op alle devices
  • Gebruiksvriendelijk en efficient
  • Geïntegreerde hulp op afstand

Terug naar overzicht

PAQT ambitie

Overtuigd?

Vertel ons je ambitie. We denken graag met je mee.

Neem contact op

Je bereikt me het snelst door te bellen naar 06 43 09 10 30

Vul je het formulier hiernaast in, dan reageer ik uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Een bericht via mail of LinkedIn kan natuurlijk ook.

Tot binnenkort!

Maurits Dijkgraaf