Hoe selecteer ik de juiste softwarepartners voor Common Ground software?

Bij PAQT weten we hoe belangrijk de keuze is voor een IT-partner. Want, laten we er niet omheen draaien: het gaat vaak om grote belangen, aanzienlijke bedragen en er ontstaat altijd een bepaalde afhankelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Binnen PAQT geloven we erin dat een echt succesvolle samenwerking – naast de juiste aantoonbare kwalificaties – gaat om vertrouwen in elkaar.

Vertrouwen ontstaat niet in één korte meeting, of via teams, of via een accountmanager met een mooie PowerPoint. Maar ook niet door een juridisch geformuleerd aanbestedingsdocument en het sturen van inkoopvoorwaarden. Vertrouwen ontstaat door elkaar te zien en door succes met elkaar te hebben. Door de mensen die het werk ook gaan doen bij elkaar te brengen. We zien ook steeds vaker dat aanbestedingen en inkooptrajecten meer gaan over de samenwerking dan over technische randvoorwaarden. En juist dat is Common Ground: samenwerken staat centraal.

Om nieuwe opdrachtgevers vertrouwen te geven hebben wij Rise: een bewezen werkmethode, die gestoeld is op 34 succesfactoren. Tijdens het voorbereidingstraject werken we in meerdere sessies een applicatie uit via de fases Understand, Design en Plan van aanpak. Het ontwikkelteam dat de implementatie zal doen, is gelijk betrokken bij deze voorbereiding. Zowel opdrachtgever als het team kunnen hierbij aan elkaar wennen en hun meerwaarde aan elkaar tonen. Deze samenwerking wordt volledig ondersteund door ons unieke PAQT samenwerkingsplatform.

Het laten uitvoeren van een Rise-voorbereidingstraject staat los van de implementatie. Als opdrachtgever bepaal je dus pas ná het succesvol verlopen van dit traject of je het vertrouwen hebt om samen in zee te gaan met het team van PAQT voor de realisatie van een Common Ground applicatie. Al deze elementen zijn dus belangrijk:

 1. Voldoende kennis & ervaring in het ontwikkelen van software op basis van de Common Ground principes
 2. Het aantoonbaar begrijpen van vereiste domeinkennis
 3. Een gedegen werkwijze, ondersteund door software (zoals het PAQT.com platform voor de ontwikkelteams van PAQT).

Overige veel gestelde vragen

 • Wat is het voordeel van Common Ground software ten opzichte van ‘gewone’ software?

  Alle broncode van Common Ground software is publiekelijk beschikbaar. Dat betekent ook dat een vendor lock-in minder snel ontstaat. In plaats van alle verantwoordelijkheden bij één leverancier te leggen, kan op basis van Common Ground een mix van leveranciers worden gekozen die samenwerken aan de beste module(s). Maar dat is maar een van de voordelen!

  Lees meer over de voordelen van Common Ground
 • Wat kost Common Ground software?

  Een applicatie is een innovatief product en het gaat vaak om maatwerk. De kosten van maatwerk software hangen af van drie componenten: Het uurtarief van het implementatieteam, de ontwikkeluren die ze maken en de licenties van de software.

  Lees meer over de kosten van Common Ground Software
 • Wat is het 5-lagen model van Common Ground en waarom is dat nodig?

  Het 5-lagen model is de manier waarop Common Ground is vormgegeven. Common Ground bestaat uit vijf lagen die ieder een eigen functie invullen. De interactie-, de proces-, de integratie-, de service- en de datalaag zijn onafhankelijk van elkaar, maar werken wel samen.

  Lees meer over het 5 lagen model van Common Ground
 • Wat zijn de Common Ground principes en waarom zijn die belangrijk?

  Common Ground gaat uit van samenwerking van partijen. Het is belangrijk dat zij samen hetzelfde doel nastreven en op een vergelijkbare manier werken. De principes stellen kaders waarbinnen software ontwikkeld wordt. Zo sluiten de oplossingen goed op elkaar aan en wordt het zowel de burger als instanties makkelijker gemaakt met de applicaties te werken.

  Lees meer over de principes van Common Ground
 • Hoe werken technisch & functioneel beheer bij Common Ground?

  Als overheid wil je dat jouw applicatie in de toekomst blijft functioneren en veilig is. Daarom zijn technisch & functioneel beheer ook bij Common Ground software belangrijk. Gezien de Common Ground principes is alleen technisch beheer een vereiste; functioneel beheer zal vrijwel altijd door de eigen organisatie worden uitgevoerd.

  Lees meer over technisch & functioneel beheer bij Common Ground
 • Wie is de (intellectueel) eigenaar van Common Ground software?

  Omdat wij als PAQT ons IP-recht overdragen aan de opdrachtgever, ligt het recht daar. Bij Common Ground speelt echter nog een extra factor mee. Want één van de principes van Common Ground is dat software ‘open’ wordt ontwikkeld. In dit geval zullen opdrachtgevers het eigendom dus als het ware overdragen aan de maatschappij.

  Lees meer over IP-recht bij Common Ground software
 • Zitten er ook (veiligheids)risico's aan Common Ground?

  Er zitten altijd veiligheidsrisico’s aan software. Door het publiekelijk beschikbaar maken van code, zoals gebruikelijk bij Common Ground, worden eventuele bugs potentieel sneller gevonden. Op de lange termijn is dit echter juist een voordeel, omdat je software snel beter functioneert en anderen gemotiveerd zijn mee te testen of te werken.

 • Is Common Ground ook interessant voor NIET-gemeentes?

  Het antwoord is ja. Alle partijen die niet per se het eigendom van hun software willen houden en juist willen profiteren van het samenwerken met andere partijen, zouden Common Ground moeten overwegen.

  Lees meer over Common Ground voor niet-gemeentes?