Wat is het 5-lagen model van Common Ground en waarom is dat nodig?

Het 5-lagen model is de manier waarop Common Ground is vormgegeven. Common Ground bestaat uit vijf lagen die ieder een eigen functie invullen. De interactie-, proces-, de integratie-, service- en datalaag zijn onafhankelijk van elkaar, maar werken wel samen.

De overheid is toe aan een hervorming van de informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.

 • Laag 1: Interactielaag

De bovenste laag is de meest zichtbare laag: de plek waar de interactie met de gebruikers plaatsvindt.

 

 • Laag 2: Proceslaag

Daaronder bevind zich de proceslaag. Dit is als het ware de motor voor het specifieke proces waar de gebruiker in zit. Deze proceslaag handelt de interacties af en zorgt voor de juiste gegevensverwerking.

 

 • Laag 3: Integratielaag

Bij Common Ground staan gegevens altijd maar op één plek opgeslagen. Hiermee komt een einde aan het eindeloos kopiëren van gegevens. De integratielaag zorgt dat gegevens landelijk uitgewisseld kunnen worden, zonder dat ze gekopieerd hoeven te worden.

 

 • Laag 4: Servicelaag

De servicelaag bestaat uit API-koppelingen  die ervoor zorgen dat data toegankelijk is voor andere Common Ground toepassingen. Deze laag zorgt dat de juiste gegevens (en nooit meer dan de nodige gegevens) aangesproken kunnen worden.

 

 • Laag 5: Datalaag

De datalaag is het fundament van Common Ground, want hier staan alle gegevens van gebruikers (burgers) opgeslagen die door de instanties aangeroepen kunnen worden. Gegevens staan bij Common Ground altijd maar op één plek, waardoor ze altijd actueel zijn wanneer een instelling de data aanroept en dataveiligheid en -regie maar eenmaal geborgd hoeft te worden.

Overige veel gestelde vragen

 • Wat is het voordeel van Common Ground software ten opzichte van ‘gewone’ software?

  Alle broncode van Common Ground software is publiekelijk beschikbaar. Dat betekent ook dat een vendor lock-in minder snel ontstaat. In plaats van alle verantwoordelijkheden bij één leverancier te leggen, kan op basis van Common Ground een mix van leveranciers worden gekozen die samenwerken aan de beste module(s). Maar dat is maar een van de voordelen!

  Lees meer over de voordelen van Common Ground
 • Wat kost Common Ground software?

  Een applicatie is een innovatief product en het gaat vaak om maatwerk. De kosten van maatwerk software hangen af van drie componenten: Het uurtarief van het implementatieteam, de ontwikkeluren die ze maken en de licenties van de software.

  Lees meer over de kosten van Common Ground Software
 • Wat zijn de Common Ground principes en waarom zijn die belangrijk?

  Common Ground gaat uit van samenwerking van partijen. Het is belangrijk dat zij samen hetzelfde doel nastreven en op een vergelijkbare manier werken. De principes stellen kaders waarbinnen software ontwikkeld wordt. Zo sluiten de oplossingen goed op elkaar aan en wordt het zowel de burger als instanties makkelijker gemaakt met de applicaties te werken.

  Lees meer over de principes van Common Ground
 • Hoe selecteer ik de juiste softwarepartners voor Common Ground software?

  Bij PAQT weten we hoe belangrijk de keuze is voor een IT-partner. Want, het gaat vaak om grote belangen, aanzienlijke bedragen en er ontstaat altijd een bepaalde afhankelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Binnen PAQT geloven we erin dat een echt succesvolle samenwerking – naast de juiste aantoonbare kwalificaties – gaat om vertrouwen in elkaar.

  Lees meer over de juiste softwarepartner voor Common Ground
 • Hoe werken technisch & functioneel beheer bij Common Ground?

  Als overheid wil je dat jouw applicatie in de toekomst blijft functioneren en veilig is. Daarom zijn technisch & functioneel beheer ook bij Common Ground software belangrijk. Gezien de Common Ground principes is alleen technisch beheer een vereiste; functioneel beheer zal vrijwel altijd door de eigen organisatie worden uitgevoerd.

  Lees meer over technisch & functioneel beheer bij Common Ground
 • Wie is de (intellectueel) eigenaar van Common Ground software?

  Omdat wij als PAQT ons IP-recht overdragen aan de opdrachtgever, ligt het recht daar. Bij Common Ground speelt echter nog een extra factor mee. Want één van de principes van Common Ground is dat software ‘open’ wordt ontwikkeld. In dit geval zullen opdrachtgevers het eigendom dus als het ware overdragen aan de maatschappij.

  Lees meer over IP-recht bij Common Ground software
 • Zitten er ook (veiligheids)risico's aan Common Ground?

  Er zitten altijd veiligheidsrisico’s aan software. Door het publiekelijk beschikbaar maken van code, zoals gebruikelijk bij Common Ground, worden eventuele bugs potentieel sneller gevonden. Op de lange termijn is dit echter juist een voordeel, omdat je software snel beter functioneert en anderen gemotiveerd zijn mee te testen of te werken.

 • Is Common Ground ook interessant voor NIET-gemeentes?

  Het antwoord is ja. Alle partijen die niet per se het eigendom van hun software willen houden en juist willen profiteren van het samenwerken met andere partijen, zouden Common Ground moeten overwegen.

  Lees meer over Common Ground voor niet-gemeentes?