Technisch en functioneel beheer bij Common Ground

Soms wordt gedacht dat je alleen hoeft te ontwikkelen, de applicatie op een server hoeft te zetten en dan gaat draaien. Dat is helaas een misvatting, een applicatie is een levend geheel. Veel verschillende gebruikers loggen in van over heel de wereld, met verschillende devices. Gebruikers voeren verschillende handelingen uit, waar de applicatie verschillend op kan reageren. Modules in een applicatie worden steeds vernieuwd, servers worden vernieuwd. Technieken veranderen, wetten worden aangepast, veiligheidsstandaarden veranderen en ga zo maar door. Dit zijn allemaal complexiteiten die vooral technisch van aard zijn.

Als overheid wil je dat de applicatie altijd werkt voor je eindklanten en dat problemen, als die er zijn, snel opgelost worden. Ook wil je dat de applicatie in de toekomst blijft functioneren en uiteraard veilig is, zodat processen blijven doordraaien. Daarom zijn technisch & functioneel beheer ook bij Common Ground software belangrijk. Gezien de Common Ground-principes is echter alleen technisch beheer een vereiste; functioneel beheer zal vrijwel altijd door de eigen organisatie kunnen worden uitgevoerd.

Om technisch beheer te borgen levert PAQT de volgende diensten:

 

Mission critical hosting

Een server is een computer waar een programma op draait. Bij PAQT maken we gebruik van volledig gevirtualiseerde cloud servers die altijd online te benaderen zijn. Er is een groot verschil in kwaliteit van hosting. Zo zijn er huis-tuin-en-keuken- of de meest geavanceerde servers, waarbij gebruikt wordt gemaakt van containerization. Uiteraard is prijs en behoefte hier de belangrijkste factor om te bepalen wat de beste keuze is.

PAQT neemt de verantwoordelijkheid om de juiste server containers in te richten met de juiste SLA. Afhankelijk van de hoeveelheid gebruikers en het gebruik, raden wij cloud servers in Nederland, bij Microsoft (Microsoft Azure) of Amazon (AWS) aan. Als opdrachtgever heb je hier geen omkijken naar, want PAQT zorgt dat de applicatie via speciale containers bereikbaar is binnen de servicelevels die zijn afgesproken.

 

Applicatiebeheer

Wij dragen de verantwoordelijkheid voor het technisch beheer, monitoring en alle andere taken wanneer dat gewenst en/of nodig is. In feite komt dat neer op dagelijks proactief reageren op monitoringsignalen. Daarnaast werken we de software, dependencies en api koppelingen gedurende het jaar continu bij. Dat geldt ook voor coding standaarden, veiligheidspatches, etc. We trainen onze mensen om jullie software te kunnen blijven onderhouden. Dat scheelt ook in efficiëntie bij het oppakken van bijvoorbeeld supportwensen. Jaarlijks evalueren we deze werkzaamheden gedurende de door ISO verplichte roadmap meeting met onze opdrachtgevers.

Binnen de dienst applicatiebeheer neemt PAQT de verantwoordelijkheid voor:

 • Het up-to-date houden van de applicatie en de modules die hierin zitten.
 • Het monitoren en het updaten van de veiligheid volgens ISO 27001 en NEN 7510 standaarden.
 • Het detecteren van gebruikersfouten en het hierop direct handelen, zodat de gebruikers van de applicatie zo min mogelijk last ondervinden.

Kort samengevat vervult PAQT de rol van CTO (Chief Technology Officer) en CISO (Chief Information Security Officer).

 

Support SLA

Er zullen altijd momenten zijn dat iets in een applicatie niet goed werkt, dat gebruikers vragen hebben of dat het gewenst is om met spoed iets (kleins) aan te passen. Afhankelijk van de wens biedt PAQT meerdere SLA’s.

Samen spreken we af hoe snel wij zullen reageren op een bepaalde wens. Je hebt hierin als opdrachtgever de lead. Via het PAQT.com platform geef je zelf aan hoe snel je wensen opgepakt wil hebben. Het issue komt altijd direct bij jouw eigen team terecht. Zij hebben kennis van zaken en kunnen de vragen of wensen vaak snel en gemakkelijk oplossen of beantwoorden. Is het issue buiten werktijd en heeft het spoed? Dan staat ons DevOps team klaar om het issue op te pakken.

Overige veel gestelde vragen

 • Wat is het voordeel van Common Ground software ten opzichte van ‘gewone’ software?

  Alle broncode van Common Ground software is publiekelijk beschikbaar. Dat betekent ook dat een vendor lock-in minder snel ontstaat. In plaats van alle verantwoordelijkheden bij één leverancier te leggen, kan op basis van Common Ground een mix van leveranciers worden gekozen die samenwerken aan de beste module(s). Maar dat is maar een van de voordelen!

  Lees meer over de voordelen van Common Ground
 • Wat kost Common Ground software?

  Een applicatie is een innovatief product en het gaat vaak om maatwerk. De kosten van maatwerk software hangen af van drie componenten: Het uurtarief van het implementatieteam, de ontwikkeluren die ze maken en de licenties van de software.

  Lees meer over de kosten van Common Ground Software
 • Wat is het 5-lagen model van Common Ground en waarom is dat nodig?

  Het 5-lagen model is de manier waarop Common Ground is vormgegeven. Common Ground bestaat uit vijf lagen die ieder een eigen functie invullen. De interactie-, de proces-, de integratie-, de service- en de datalaag zijn onafhankelijk van elkaar, maar werken wel samen.

  Lees meer over het 5 lagen model van Common Ground
 • Wat zijn de Common Ground principes en waarom zijn die belangrijk?

  Common Ground gaat uit van samenwerking van partijen. Het is belangrijk dat zij samen hetzelfde doel nastreven en op een vergelijkbare manier werken. De principes stellen kaders waarbinnen software ontwikkeld wordt. Zo sluiten de oplossingen goed op elkaar aan en wordt het zowel de burger als instanties makkelijker gemaakt met de applicaties te werken.

  Lees meer over de principes van Common Ground
 • Hoe selecteer ik de juiste softwarepartners voor Common Ground software?

  Bij PAQT weten we hoe belangrijk de keuze is voor een IT-partner. Want, het gaat vaak om grote belangen, aanzienlijke bedragen en er ontstaat altijd een bepaalde afhankelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Binnen PAQT geloven we erin dat een echt succesvolle samenwerking – naast de juiste aantoonbare kwalificaties – gaat om vertrouwen in elkaar.

  Lees meer over de juiste softwarepartner voor Common Ground
 • Wie is de (intellectueel) eigenaar van Common Ground software?

  Omdat wij als PAQT ons IP-recht overdragen aan de opdrachtgever, ligt het recht daar. Bij Common Ground speelt echter nog een extra factor mee. Want één van de principes van Common Ground is dat software ‘open’ wordt ontwikkeld. In dit geval zullen opdrachtgevers het eigendom dus als het ware overdragen aan de maatschappij.

  Lees meer over IP-recht bij Common Ground software
 • Zitten er ook (veiligheids)risico's aan Common Ground?

  Er zitten altijd veiligheidsrisico’s aan software. Door het publiekelijk beschikbaar maken van code, zoals gebruikelijk bij Common Ground, worden eventuele bugs potentieel sneller gevonden. Op de lange termijn is dit echter juist een voordeel, omdat je software snel beter functioneert en anderen gemotiveerd zijn mee te testen of te werken.

 • Is Common Ground ook interessant voor NIET-gemeentes?

  Het antwoord is ja. Alle partijen die niet per se het eigendom van hun software willen houden en juist willen profiteren van het samenwerken met andere partijen, zouden Common Ground moeten overwegen.

  Lees meer over Common Ground voor niet-gemeentes?