Wie is de (intellectueel) eigenaar van Common Ground software?

Om goed te begrijpen hoe intellectueel eigendom werkt eerst een korte uitleg hoe dit wordt gegenereerd en hoe dit bij het ontwikkelen van applicaties goed afgesproken kan worden.

Wie genereert er intellectueel eigendomsrecht (IP-recht)?

 • Medewerkers: Zij hebben in principe het IP-recht over hetgeen ze ontwikkelen. In de meeste arbeidsovereenkomsten is echter afgesproken dat zij dit overdragen aan het bedrijf waar ze werken.
 • Consultants en externen: Tenzij anders contractueel afgesproken hebben zij het IP-recht van hetgeen ze ontwikkelen.
 • Bedrijf dat de software ontwikkelt: Ondanks dat opdrachtgevers betalen voor de diensten die ze leveren, heeft het bedrijf dat maatwerk software ontwikkelt, en dus niet de opdrachtgever, het IP-recht op wat zij oplevert tenzij dit anders is afgesproken.

Hoe zit dit bij PAQT.com?

PAQT heeft binnen haar ISO 27001 certificering contractueel geborgd dat haar medewerkers en externen altijd het intellectueel eigendomsrecht overdragen van materialen die in opdracht voor klanten ontwikkeld worden.

IP-recht binnen een softwareproject:

Alle code die in opdracht wordt geschreven door bedrijven kan ongeveer verdeeld worden in de volgende categorieën:

Eigendom van op maat geschreven code

Het gaat hier om code die in opdracht wordt geschreven van een opdrachtgever, dus niet om open source code of een module van een derde partij. Via een notarisakte kan het IP-recht over deze code worden overgedragen aan de opdrachtgever. Deze is dan de volledige én enige eigenaar van de code. PAQT werkt hier als een van de weinige grotere IT bedrijven volledig aan mee. Wij geloven er namelijk in dat opdrachtgevers zelf de beschikking moeten hebben over hun software applicatie.

Gebruiksrechten van bestaande modules

Het gaat hier om modules die door een IT bedrijf zelf zijn ontwikkeld en ingezet kunnen worden binnen de applicatie. Het voordeel van het gebruik van bestaande modules is bijvoorbeeld tijdswinst en minder onderhoud. PAQT geeft voor haar eigen modules aan haar opdrachtgevers een onbeperkte en levenslange licentie. Voor externe modules zorgen wij ervoor dat de juiste licenties worden afgesloten, in overleg met opdrachtgever.

Gebruiksrechten van open source code

Onder bepaalde voorwaarden is open source software volledig vrij en commercieel te gebruiken, zonder beperkingen. PAQT zorgt ervoor dat enkel code wordt gebruikt die aan deze voorwaarden voldoet. Het Laravel framework of Symphony framework is hier een goed voorbeeld van. Ook modules die binnen deze frameworks worden gebruikt, zijn door PAQT gecontroleerd op de juridische voorwaarden.

Rechten van common ground software

Dan terug naar de hoofdvraag: wie is nu eigenaar van Common Ground software? Omdat wij als PAQT ons IP-recht overdragen aan de opdrachtgever, ligt het recht daar. Bij Common Ground speelt echter nog een extra factor mee. Want één van de principes van Common Ground is dat software ‘open’ wordt ontwikkeld. In dit geval zullen opdrachtgevers het eigendom dus als het ware overdragen aan de maatschappij. In onze ogen een positieve ontwikkeling, omdat maatschappelijke software op deze manier eigendom is van de burger die er gebruik van maakt.

Overige veel gestelde vragen

 • Wat is het voordeel van Common Ground software ten opzichte van ‘gewone’ software?

  Alle broncode van Common Ground software is publiekelijk beschikbaar. Dat betekent ook dat een vendor lock-in minder snel ontstaat. In plaats van alle verantwoordelijkheden bij één leverancier te leggen, kan op basis van Common Ground een mix van leveranciers worden gekozen die samenwerken aan de beste module(s). Maar dat is maar een van de voordelen!

  Lees meer over de voordelen van Common Ground
 • Wat kost Common Ground software?

  Een applicatie is een innovatief product en het gaat vaak om maatwerk. De kosten van maatwerk software hangen af van drie componenten: Het uurtarief van het implementatieteam, de ontwikkeluren die ze maken en de licenties van de software.

  Lees meer over de kosten van Common Ground Software
 • Wat is het 5-lagen model van Common Ground en waarom is dat nodig?

  Het 5-lagen model is de manier waarop Common Ground is vormgegeven. Common Ground bestaat uit vijf lagen die ieder een eigen functie invullen. De interactie-, de proces-, de integratie-, de service- en de datalaag zijn onafhankelijk van elkaar, maar werken wel samen.

  Lees meer over het 5 lagen model van Common Ground
 • Wat zijn de Common Ground principes en waarom zijn die belangrijk?

  Common Ground gaat uit van samenwerking van partijen. Het is belangrijk dat zij samen hetzelfde doel nastreven en op een vergelijkbare manier werken. De principes stellen kaders waarbinnen software ontwikkeld wordt. Zo sluiten de oplossingen goed op elkaar aan en wordt het zowel de burger als instanties makkelijker gemaakt met de applicaties te werken.

  Lees meer over de principes van Common Ground
 • Hoe selecteer ik de juiste softwarepartners voor Common Ground software?

  Bij PAQT weten we hoe belangrijk de keuze is voor een IT-partner. Want, het gaat vaak om grote belangen, aanzienlijke bedragen en er ontstaat altijd een bepaalde afhankelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Binnen PAQT geloven we erin dat een echt succesvolle samenwerking – naast de juiste aantoonbare kwalificaties – gaat om vertrouwen in elkaar.

  Lees meer over de juiste softwarepartner voor Common Ground
 • Hoe werken technisch & functioneel beheer bij Common Ground?

  Als overheid wil je dat jouw applicatie in de toekomst blijft functioneren en veilig is. Daarom zijn technisch & functioneel beheer ook bij Common Ground software belangrijk. Gezien de Common Ground principes is alleen technisch beheer een vereiste; functioneel beheer zal vrijwel altijd door de eigen organisatie worden uitgevoerd.

  Lees meer over technisch & functioneel beheer bij Common Ground
 • Zitten er ook (veiligheids)risico's aan Common Ground?

  Er zitten altijd veiligheidsrisico’s aan software. Door het publiekelijk beschikbaar maken van code, zoals gebruikelijk bij Common Ground, worden eventuele bugs potentieel sneller gevonden. Op de lange termijn is dit echter juist een voordeel, omdat je software snel beter functioneert en anderen gemotiveerd zijn mee te testen of te werken.

 • Is Common Ground ook interessant voor NIET-gemeentes?

  Het antwoord is ja. Alle partijen die niet per se het eigendom van hun software willen houden en juist willen profiteren van het samenwerken met andere partijen, zouden Common Ground moeten overwegen.

  Lees meer over Common Ground voor niet-gemeentes?