Wat is het voordeel van Common Ground software ten opzichte van ‘gewone’ software?

De principes van Common Ground software zorgen op bijna alle nadelen van standaardsoftware voor een antwoord. De voordelen van Common Ground software zijn te beredeneren vanuit de na- en de voordelen van ‘gewone’ software.

Vanuit nadelen van gewone software geredeneerd:

Veel (semi-)overheden, waaronder gemeenten en belastingsamenwerkingen, hebben specifieke processen en vereisten. Vaak worden ze conform snel veranderende wetten geacht hun werkprocessen en dus de software aan te passen. Terwijl de afzetmarkt voor softwareleveranciers beperkt is in absolute zin. Ter illustratie: Nederland kent slechts 12 provincies en 352 gemeenten.

(Semi-)overheden zijn daarom vaak afhankelijk van een zeer select aantal leveranciers met dure, trage en niet goed werkende standaardproducten. Die afhankelijkheid heet een vendor lock-in. De producten worden vaak vanuit de praktijk bedacht en ontwikkeld voor één partij, om vervolgens weg te zetten bij de rest van de beperkte doelgroep. Echter: de (semi-)overheid is aantoonbaar niet in staat om succesvol software te implementeren, vooral omdat ze de mensen niet kunnen aantrekken én omdat de interne organisatiestructuur er niet op ingericht is.

Veel overheidsorganisaties zijn namelijk regieorganisaties die vooral werken met het spreiden van risico’s en het sturen op langdurige contracten, terwijl software veel meer gaat over samenwerken en werken vanuit werkprocessen. Een laatste punt is dat veel software wordt ingekocht via (wederom verplichte) aanbestedingen, waarin over het algemeen vooral gekeken wordt naar de beperking van risico’s op papier. De praktijk blijkt keer op keer weerbarstiger.

 

Dan vanuit de voordelen van Common Ground:

De principes  van Common Ground zorgen op bijna alle nadelen voor standaardsoftware voor een antwoord:

 1. Alle broncode, inclusief bijvoorbeeld de instructies om een nieuwe applicatie te deployen, is publiekelijk beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat verschillende partijen kunnen door- en bijbouwen op dezelfde basisapplicatie. Maar ook dat verschillende partijen aan verschillende modules van de software kunnen werken, tegelijkertijd
 2. Het publiekelijk beschikbaar zijn van de broncode betekent ook dat de vendor lock-in minder snel ontstaat. Naast het kunnen controleren van elkaars werk, is de broncode niet meer van de leverancier maar van de markt. Wel zo eerlijk, aangezien de software over het algemeen betaald wordt met gemeenschapsgeld
 3. Common Ground betekent werken vanuit domeinen en verantwoordelijkheden. Denk alleen al aan het 5-lagen-model van common ground. Daarnaast zijn er allerlei principes die gaan over security en privacy – verplicht vanaf dag één. De software wordt dus professioneel bedacht en gebouwd, de filosofieën van Common Ground geven ook handvatten voor niet-IT’ers om actief te participeren aan de implementatietrajecten.
 4. In plaats van alle verantwoordelijkheden bij één leverancier te beleggen, kan op basis van Common Ground een mix van leveranciers worden gekozen die samenwerken aan de beste module(s). Dit levert (mits goed gecoördineerd) altijd een beter product en een dynamiek op die ook de effectiviteit van de samenwerking ten goede komt. We houden elkaar immers scherp om het uiterste uit onszelf te halen. En dit geldt (zeker) ook voor de opdrachtgevers.

Overige veel gestelde vragen

 • Wat kost Common Ground software?

  Een applicatie is een innovatief product en het gaat vaak om maatwerk. De kosten van maatwerk software hangen af van drie componenten: Het uurtarief van het implementatieteam, de ontwikkeluren die ze maken en de licenties van de software.

  Lees meer over de kosten van Common Ground Software
 • Wat is het 5-lagen model van Common Ground en waarom is dat nodig?

  Het 5-lagen model is de manier waarop Common Ground is vormgegeven. Common Ground bestaat uit vijf lagen die ieder een eigen functie invullen. De interactie-, de proces-, de integratie-, de service- en de datalaag zijn onafhankelijk van elkaar, maar werken wel samen.

  Lees meer over het 5 lagen model van Common Ground
 • Wat zijn de Common Ground principes en waarom zijn die belangrijk?

  Common Ground gaat uit van samenwerking van partijen. Het is belangrijk dat zij samen hetzelfde doel nastreven en op een vergelijkbare manier werken. De principes stellen kaders waarbinnen software ontwikkeld wordt. Zo sluiten de oplossingen goed op elkaar aan en wordt het zowel de burger als instanties makkelijker gemaakt met de applicaties te werken.

  Lees meer over de principes van Common Ground
 • Hoe selecteer ik de juiste softwarepartners voor Common Ground software?

  Bij PAQT weten we hoe belangrijk de keuze is voor een IT-partner. Want, het gaat vaak om grote belangen, aanzienlijke bedragen en er ontstaat altijd een bepaalde afhankelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Binnen PAQT geloven we erin dat een echt succesvolle samenwerking – naast de juiste aantoonbare kwalificaties – gaat om vertrouwen in elkaar.

  Lees meer over de juiste softwarepartner voor Common Ground
 • Hoe werken technisch & functioneel beheer bij Common Ground?

  Als overheid wil je dat jouw applicatie in de toekomst blijft functioneren en veilig is. Daarom zijn technisch & functioneel beheer ook bij Common Ground software belangrijk. Gezien de Common Ground principes is alleen technisch beheer een vereiste; functioneel beheer zal vrijwel altijd door de eigen organisatie worden uitgevoerd.

  Lees meer over technisch & functioneel beheer bij Common Ground
 • Wie is de (intellectueel) eigenaar van Common Ground software?

  Omdat wij als PAQT ons IP-recht overdragen aan de opdrachtgever, ligt het recht daar. Bij Common Ground speelt echter nog een extra factor mee. Want één van de principes van Common Ground is dat software ‘open’ wordt ontwikkeld. In dit geval zullen opdrachtgevers het eigendom dus als het ware overdragen aan de maatschappij.

  Lees meer over IP-recht bij Common Ground software
 • Zitten er ook (veiligheids)risico's aan Common Ground?

  Er zitten altijd veiligheidsrisico’s aan software. Door het publiekelijk beschikbaar maken van code, zoals gebruikelijk bij Common Ground, worden eventuele bugs potentieel sneller gevonden. Op de lange termijn is dit echter juist een voordeel, omdat je software snel beter functioneert en anderen gemotiveerd zijn mee te testen of te werken.

 • Is Common Ground ook interessant voor NIET-gemeentes?

  Het antwoord is ja. Alle partijen die niet per se het eigendom van hun software willen houden en juist willen profiteren van het samenwerken met andere partijen, zouden Common Ground moeten overwegen.

  Lees meer over Common Ground voor niet-gemeentes?